Comunitats de Propietaris

El servei d’Administració de Comunitats de Propietaris consisteix en gestionar el dia a dia d’un edifici en règim de propietat horitzontal (amb diferents copropietaris) per assegurar-ne un bon funcionament de les instal·lacions, serveis i subministrament de l’edifici, una prevenció del seu desgast i un adequat manteniment.

Les principals tasques d’aquest servei són les següent:

 • Elaboració i aplicació d'un pressupost anual d'ingressos i despeses.
 •  
 • Distribució de les quotes a pagar pels propietaris segons els coeficients de participació per cada tipus de despesa.
 •  
 • Elaboració i cobrament de rebuts.
 •  
 • Convocatòria i celebració de Juntes de Propietaris i tinença del llibre d'actes de la Comunitat.
 •  
 • Planificació i Gestió dels serveis de manteniment de la Comunitat. Atenció necessitats de reparació.
 •  
 • Gestió de l’assegurança de l’ edifici i tramitació dels parts per sinistres que es produeixin.
 •  
 • Comunicacions informatives als propietaris
 •  
 • Custòdia de la documentació de la comunitat: factures, pressupostos, contractes, etc.
 •  
 • Compliment de novetats normatives que vagin sorgint.